MUZYKA ETNICZNA Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA

MUZYKA ETNICZNA Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA

Blok muzyczny z elementami muzyki greckiej, cygańskiej, góralskiej, tu również zatańczymy Kankana oraz zobaczymy energetyzujący pokaz tańca arabskiego.

MUZYKA ETNICZNA Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA
 do_gory